แชร์ข้อความนี้

นพ. ธนรัชต์

เหมพงศ์พันธุ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ธนรัชต์

เหมพงศ์พันธุ์

ความชำนาญ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2556