แชร์ข้อความนี้

นพ. ธนพล

พงศ์นัชชา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ธนพล

พงศ์นัชชา

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2554
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2551
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2557