แชร์ข้อความนี้

นพ. เตชิษฐ์

มีระเสน

ภาษา: อังกฤษ, เยอรมัน & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. เตชิษฐ์

มีระเสน

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
สาขาจักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2551
  • หลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบินรุ่นที่ 26 สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ ปี พ.ศ. 2553
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขา จักษุวิทยา