แชร์ข้อความนี้

พญ. สุวิมล

พู่ทองคำ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. สุวิมล

พู่ทองคำ

ความชำนาญ
สาขาตจวิทยา
สาขาตจวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546