แชร์ข้อความนี้

พญ. สุวิมล

พู่ทองคำ

ภาษา: อังกฤษ

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

พญ. สุวิมล

พู่ทองคำ

ความชำนาญ
สาขาตจวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2546
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2551
  • Fellowship in Dermatologic Laser Surgery Ramathibodi Hospital 2009