แชร์ข้อความนี้

ทพญ. สุวานี

กานตานันทะ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ทพญ. สุวานี

กานตานันทะ

ความชำนาญ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล 
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาสาขารักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล 
  • Diploma in of Clinical Science in Endodontics มหาวิทยาลัยมหิดล