แชร์ข้อความนี้

ศ.นพ. สุเทพ

กลชาญวิทย์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ศ.นพ. สุเทพ

กลชาญวิทย์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

อาการท้องผูก

ความผิดปกติของการเคลื่อนไหวของหลอดอาหาร

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
สาขาอายุรศาสตร์ & อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2532
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา ปี พ.ศ.2538
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร ปี พ.ศ.2540