แชร์ข้อความนี้

พญ. สุฤทัย

คูรศิริกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. สุฤทัย

คูรศิริกุล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันในเด็ก

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.254
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เมื่อปี พ.ศ.2553
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ศิริราชพยาบาล เมื่อปี พ.ศ.2555