แชร์ข้อความนี้

นพ. สุรพล

วรพงศ์ไพบูลย์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. สุรพล

วรพงศ์ไพบูลย์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

พยาธิวิทยากายวิภาค

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

ความชำนาญ
สาขาพยาธิวิทยาทั่วไป
สาขาพยาธิวิทยาทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2530
  • Diplomate American Board of Anatomic and Clinical Pathology, 1995.
  • Diplomate American Board of Pathology Special Qualification in Hematology, 1997.