แชร์ข้อความนี้

นพ. สุรชาติ

อัศวชินกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. สุรชาติ

อัศวชินกุล

ความชำนาญ
สาขารังสีวิทยาทั่วไป
สาขารังสีวิทยาทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ.2536
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีวิทยาทั่วไป เมื่อปี พ.ศ.2540