แชร์ข้อความนี้

นพ. สุประพล

จันทพันธ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. สุประพล

จันทพันธ์

ความชำนาญ
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2543
  • ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (โสต ศอ นาสิกวิทยา) รพ.ราชวิถี ปี พ.ศ.2546-2549
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา เมื่อปี พ.ศ. 2549