แชร์ข้อความนี้

ศาสตราจารย์ สุปราณี

นิรุตติศาสน์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ศาสตราจารย์ สุปราณี

นิรุตติศาสน์

ความชำนาญ
สาขาวิสัญญีวิทยา
อนุสาขาการระงับปวด
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2525
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2542
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาการระงับปวด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2547