แชร์ข้อความนี้

นพ. ศุภชัย

ประเวศตระกูลชัย

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

ความชำนาญ: สาขาออร์โธปิดิกส์

นพ. ศุภชัย

ประเวศตระกูลชัย