แชร์ข้อความนี้

นพ. ศุภศิษฏ์

จิรวัฒโนทัย

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

นพ. ศุภศิษฏ์

จิรวัฒโนทัย

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2547
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง แพทยสภา ปี พ.ศ.2555