แชร์ข้อความนี้

นพ. สุภนิติ์

นิวาตวงศ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. สุภนิติ์

นิวาตวงศ์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ศัลยกรรมเปลี่ยนตับ

ศัลยกรรมตับและระบบทางเดินน้ำดี

ศัลยกรรมเปลี่ยนไต

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2525 , 2550
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2531 , 2543
  • Honorary registrar in transplant surgery (Addenbrooke’s Cambridge, UK , 2550