แชร์ข้อความนี้

ศ.นพ. ศุภกร

โรจนนินทร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

ศ.นพ. ศุภกร

โรจนนินทร์

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา & ศัลยกรรม - ผ่าตัดมะเร็งเต้านม
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2520
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล ปี พ.ศ.2527