แชร์ข้อความนี้

พญ. สุณีย์

เชื้อสุวรรณชัย

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์ & สมิติเวช ชลบุรี

พญ. สุณีย์

เชื้อสุวรรณชัย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

กุมารเวชกรรม-พัฒนาการและพฤติกรรม

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2540
  • Diploma of Thai Board of Paediatric, Queen Sirikit National Institute of Child Health, 2001.
  • Fellowship in Paediatric developmental and behavior Srinakarin Hospital, Khon Kaen University, 2011.