แชร์ข้อความนี้

นพ. สุขอุดม

เอี่ยมโสภณ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

นพ. สุขอุดม

เอี่ยมโสภณ

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ว.ว.อายุรศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ว.ว.อายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล