แชร์ข้อความนี้

นพ. สุขสันต์

ตั้งสถาพร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

นพ. สุขสันต์

ตั้งสถาพร

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ - ผ่าตัดเปลี่ยนข้อ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2540
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาออร์โธปิดิกส์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2547