แชร์ข้อความนี้

นพ. สุกิจ

เมฆรักษาวนิช

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. สุกิจ

เมฆรักษาวนิช

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2518