แชร์ข้อความนี้

พญ. สุขมาส

สุวรรณวลัยกร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. สุขมาส

สุวรรณวลัยกร

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ศัลยกรรมผิวหนัง

ความชำนาญ
สาขาตจวิทยา
สาขาตจวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • MB, BCh, BAC The Royal College of Sureons in Ireland
  • MSc in Dermatology, Boston University, USA
  • Hair and skin Bioengineering fellow, Siriraj Hospital ,Mahidol University