แชร์ข้อความนี้

พญ. สุขมาส

สุวรรณวลัยกร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

พญ. สุขมาส

สุวรรณวลัยกร

ความชำนาญ
สาขาตจวิทยา
เลเซอร์รักษา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • MSc in Dermatology, Boston University, USA
  • Hair and skin Bioengineering fellow, Siriraj Hospital ,Mahidol University
  • Certificate fellowship in Dermatologic Laser Surgery , Mahidol University