แชร์ข้อความนี้

นพ. สุจินต์

อิ่มเอิบสิน

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

นพ. สุจินต์

อิ่มเอิบสิน

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2549
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2556