แชร์ข้อความนี้

พญ. สุชีรา

ตติเวชกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

พญ. สุชีรา

ตติเวชกุล

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
จักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา