แชร์ข้อความนี้

นพ. สุบรรณ

สุวัฒนะพงศ์เชฏ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. สุบรรณ

สุวัฒนะพงศ์เชฏ

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ & สาขากุมารเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2531
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ปี พ.ศ.2537
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ รพ.รามาธิบดี ปี พ.ศ.2539