แชร์ข้อความนี้

ทพ. เศรษฐบุตร

นกยูงทอง

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

ทพ. เศรษฐบุตร

นกยูงทอง

คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่