แชร์ข้อความนี้

นพ. สมศักดิ์

คงวิวัฒนากุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

นพ. สมศักดิ์

คงวิวัฒนากุล

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
ศัลยกรรม - ศัลยกรรมโรคระบบทางเดินปัสสาวะ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาประสาทศัลยศาสตร์ เมื่อปีพ.ศ.2525