แชร์ข้อความนี้

นพ. สมประสงค์

ทองมีสี

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

นพ. สมประสงค์

ทองมีสี

ความชำนาญ
ศัลยกรรมหัวใจ
อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลชลบุรี