แชร์ข้อความนี้

นพ. สมภพ

ทับทิมทอง

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

นพ. สมภพ

ทับทิมทอง

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
ศัลยกรรม - ศัลยกรรมประสาท
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรประสาทศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่