แชร์ข้อความนี้

ผศ.นพ. สมชาย

เวียงธีรวัฒน์

ภาษา: จีน & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ผศ.นพ. สมชาย

เวียงธีรวัฒน์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

วิสัญญีผ่าตัดเปลี่ยนตับ

ความชำนาญ
สาขาวิสัญญีวิทยา
สาขาวิสัญญีวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, Cebu Doctor, Phillipine
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาวิสัญญีวิทยา แพทยสภา
  • Certified Cardiac Anesthesia, Mayo Clinic, Rochester, Min, USA.