แชร์ข้อความนี้

นพ. สิทธิชัย

อิ่มพิทักษ์

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ความชำนาญ: สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

นพ. สิทธิชัย

อิ่มพิทักษ์