แชร์ข้อความนี้

นพ. สิทธิโชค

นาคะพงศ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. สิทธิโชค

นาคะพงศ์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ต้อหิน

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
สาขาจักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • Bachelor of Science (Biochemistry), Chulalongkorn University 1993-1997
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2545
  • Certificate of Ophthalmology (Higher graduate diploma of clinical science program in Ophthalmology),