แชร์ข้อความนี้

พญ. สิริรัตน์

พุทธศิริวัฒน

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. สิริรัตน์

พุทธศิริวัฒน

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2548
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2552
  • Diplomate of Thai Board of Gastroenterology and Hepatology, Department of Medicine, Faculty of Ramat