แชร์ข้อความนี้

พญ. ศิริพร

หลีหเจริญกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. ศิริพร

หลีหเจริญกุล

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2541
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2548
  • Diploma of Thai Sub-Board Pediatric Nephrology, Rajavithi Hospital, 2009. , 2548