แชร์ข้อความนี้

นพ. ศิรวุฒ

ตรีภัทรชยากร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. ศิรวุฒ

ตรีภัทรชยากร

ความชำนาญ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปี 2551
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา ปี 2557