แชร์ข้อความนี้

นพ. ชินวัตร

วิสุทธิแพทย์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. ชินวัตร

วิสุทธิแพทย์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เวชบำบัดวิกฤต

ศัลยกรรมเต้านม

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ปี พ.ศ.2541 , 2541
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชบำบัดวิกฤต โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ปี พ.ศ. 2545 , 2545