แชร์ข้อความนี้

นพ. ศวยส

เหรียญมณี

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ศวยส

เหรียญมณี

ความชำนาญ
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2538
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า , 2538
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า , 2554