แชร์ข้อความนี้

พญ. สาวิตรี

ชลออยู่

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. สาวิตรี

ชลออยู่

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

โสตวิทยาในเด็ก

ความชำนาญ
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2520
  • Certificate of Fellowship in Clinical Neuro-Otology, 1989
  • Certificate of Training in the Rehabilitation Program, The National Rehabilitation Center for the Di