แชร์ข้อความนี้

นพ. สาธิต

ศรีมันทยามาศ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

นพ. สาธิต

ศรีมันทยามาศ

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา & ศัลยกรรม - ผ่าตัดมะเร็งเต้านม
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2543
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.2548
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2552