แชร์ข้อความนี้

พญ. สาธิตา

สุรเกียรติชานุกูล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. สาธิตา

สุรเกียรติชานุกูล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

หู คอ จมูก - ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

ความชำนาญ
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2551
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา , 2557