แชร์ข้อความนี้

นพ. สาธิต

กรเณศ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. สาธิต

กรเณศ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ศัลยกรรม - ศัลยกรรมระบบทางเดินอาหาร

ศัลยกรรมตับและระบบทางเดินน้ำดี

ปัญหาที่พบบ่อยในกุมารศัลยศาสตร์

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
สาขากุมารศัลยศาสตร์ & สาขากุมารเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2520
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ ปี พ.ศ.2524
  • หนังสืออนุมัติผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารศัลยศาสตร์ ปี พ.ศ.2535