แชร์ข้อความนี้

นพ. เสฐียรพงษ์

จันทวิบูลย์

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ความชำนาญ: สาขาศัลยศาสตร์

นพ. เสฐียรพงษ์

จันทวิบูลย์