แชร์ข้อความนี้

พญ. ศศิณี

ทองประเสริฐ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. ศศิณี

ทองประเสริฐ

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
สาขาอายุรศาสตร์ & อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2545 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล ปี
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2549 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาโรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2 คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล