แชร์ข้อความนี้

ดร.,นพ. ศรัณย์

นันทอารี

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ดร.,นพ. ศรัณย์

นันทอารี

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาประสาทศัลยศาสตร์ & สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • Ph.D., Neurosurgery, Osaka City University Medical School, Year 2002
  • Dip. Japanese Board of Neurosurgery, Neurosurgery, Japanese Society of Neurosurgery, Year 2001
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาประสาทศัลยศาสตร์ เมื่อปีพ.ศ.2537