แชร์ข้อความนี้

นพ. สาริษฐ์

หุตะโกวิท

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. สาริษฐ์

หุตะโกวิท

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ระงับความปวด

ความชำนาญ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ
  • German Language, Naumburg Gernamy