แชร์ข้อความนี้

นพ. ศราวุธ

พานิชาภรณ์

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ความชำนาญ: สาขาอายุรศาสตร์

นพ. ศราวุธ

พานิชาภรณ์