แชร์ข้อความนี้

นพ. สราวุธ

ลิ้มตั้งตุระกูล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

นพ. สราวุธ

ลิ้มตั้งตุระกูล

ความชำนาญ
หัวใจ
อายุรกรรม - การตรวจสวนหัวใจและขยายหลอดเลือด & อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • Certificate of Attedance in China Intervention Therapeutics 2010 Beijing, China
  • Certificate of Attedance in PCI Basic Training Course At Innoheart Pte Ltd, Singapore; 2009
  • Certificate of Completion in Advance Intervention Crossroad Training Programme, SEA, Tokyo, Japan ; 2010