แชร์ข้อความนี้

พญ. ศราวดี

วรพันธนายุต

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

พญ. ศราวดี

วรพันธนายุต

ความชำนาญ
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์