แชร์ข้อความนี้

นพ. สรณ

บุญใบชัยพฤกษ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. สรณ

บุญใบชัยพฤกษ์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

อายุรกรรม - การสวนหัวใจและขยายหลอดเลือดหัวใจ

ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

หัวใจวาย

กำจัดไขมัน

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ & สาขาอายุรศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2526
  • Diplomate of The American Board of Internal Medicine, 1988.
  • Certificate resident in Internal Medicine, University of Southern California Medical Center, 1986-19