แชร์ข้อความนี้

พญ. เสาวนีย์

พิชัยรักษ์พร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. เสาวนีย์

พิชัยรักษ์พร

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2548
  • Diploma of Thai Board of pediatrics, Queen Sirikit National Institute of Child Health, 2011.
  • Diploma of Thai Sub-Board of Developmental and Behavior Pediatrics, Queen Sirikit National Institute